5 August, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 17/6/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 17/6/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:20 Cậu Bé Pinocchio Pinocchio
03:30 Trường Slaughterhouse Slaughterhouse Rulez
05:15 Ứng Dụng Tử Thần Countdown (2019)
06:50 Siêu Điệp Viên Jason Bourne Jason Bourne
09:00 Rô Bốt Đại Chiến: Bại Binh Phục Hận Transformers: Revenge Of The Fallen
11:35 Bố Ngoan, Bố Hư 2 Daddy’S Home 2
13:20 Gia Đình Addams The Addams Family (2019)
14:50 Phi Vụ Ngầm Contraband
16:45 Xác Ướp (2017) The Mummy (2017)
18:35 Duyên Nợ Dối Trá A Match Made In Lies
20:10 Triệu Hồi Bóng Tối We Summon The Darkness
21:45 Vùng Nước Tử Thần The Shallows
23:20 Siêu Điệp Viên Jason Bourne Jason Bourne
Lịch phát sóng Fox Movies 17/6/2021