nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 17/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 17/5/2019
02:00:00FAST AND FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 4
03:50:00DEATH WISH : THẦN CHẾT
05:45:00STEVE JOBS
07:50:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
09:50:00SHERLOCK GNOMES : SHERLOCK GNOMES: THÁM TỬ SIÊU QUẬY
11:25:00PREMIUM RUSH : TỐC ĐỘ KINH HOÀNG
13:00:00TULLY : CUỘC CHIẾN BỈM SỮA
14:40:00EVERY DAY : MỖI NGÀY MỘT THÂN XÁC
16:20:00PITCH PERFECT 2 : SỰ NỔI LOẠN HOÀN HẢO 2
18:20:00OVERDRIVE : SIÊU TỐC ĐỘ
20:00:00IRON MAN : NGƯỜI SẮT
22:10:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
23:55:00DIE HARD 2 : ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH 2
Lịch phát sóng Fox Movies 17/5/2019