nGày 20/01/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 17/5/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 17/5/2018
02:00GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
04:05TABLE 19 : BÀN SỐ 19
05:40BORN IN CHINA : SINH RA Ở TRUNG HOA
07:05DOCTOR DOLITTLE 2 : BÁC SĨ DOLITTLE PHẦN 2
08:40CINDERELLA : LỌ LEM
10:30GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ PHẦN 2
12:50POWER RANGERS : NĂM ANH EM SIÊU NHÂN
15:00TABLE 19 : BÀN SỐ 19
16:35TAKE DOWN : TRIỆT HẠ
18:30STEP : BƯỚC NHẢY
20:00SNATCHED : BẮT CÓC
21:40THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
23:35TRUE LIES : LỜI NÓI DỐI CHÂN THẬT

 

Lịch phát sóng Fox Movies 17/5/2018