nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2019
02:00:00THEIR FINEST : ĐIỀU CAO QUÝ NHẤT
04:00:00GEORGE OF THE JUNGLE : CHÚA TỂ RỪNG XANH
05:35:00HERCULES : HUYỀN THOẠI HERCULES
07:15:00NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS : KHO BÁU QUỐC GIA: CUỐN SÁCH BÍ MẬT
09:25:00WALL-E
11:10:00JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA 3
12:50:00FANTASTIC FOUR : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG
14:40:00DIRTY GRANDPA : TAY CHƠI KHÔNG TUỔI
16:20:00THE HURRICANE HEIST : VỤ CƯỚP TRONG TÂM BÃO
18:10:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : NINJA RÙA
20:00:00FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG 2: NGƯỜI BẠC TẤN CÔNG
21:40:00BLACK PANTHER : CHIẾN BINH BÁO ĐEN

 

Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2019