nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2018
02:05STAR TREK : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
04:15DEATH AT A FUNERAL : CHẾT CŨNG KHÔNG YÊN
05:55THE GUILT TRIP : CHUYẾN ĐI TỘI LỖI
07:35GIFTED : CÔ BÉ THẦN ĐỒNG
09:20MY COUSIN RACHEL : EM HỌ RACHEL
11:10SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
13:15THE LONE RANGER : CHÀNG KỴ BINH CÔ ĐỘC
15:50JACK THE GIANT SLAYER : JACK VÀ ĐẠI CHIẾN NGƯỜI KHỔNG LỒ
17:50MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI II
20:00UNDERWORLD: AWAKENING : THẾ GIỚI NGẦM: THỨC TỈNH
21:35THEIR FINEST : ĐIỀU CAO QUÝ NHẤT
23:40CELL : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Lịch phát sóng Fox Movies 17/4/2018