25 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 17/10/2020

01:55:00 ANGEL OF MINE : THIÊN THẦN CỦA MẸ
03:35:00 MILLION DOLLAR ARM : CÁNH TAY TRIỆU ĐÔ
05:45:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
07:50:00 A RAINY DAY IN NEW YORK : CHUYỆN NGÀY MƯA Ở NEW YORK
09:30:00 ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS : KỶ BĂNG HÀ 3: KHỦNG LONG THỨC GIẤC
11:10:00 PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME : HOÀNG TỬ BA TƯ: DÒNG CÁT THỜI GIAN
13:10:00 47 METERS DOWN: UNCAGED : HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG 2: THẢM SÁT
14:45:00 CAN YOU KEEP A SECRET? : GIỮ BÍ MẬT ĐƯỢC KHÔNG?
16:25:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
18:00:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
20:00:00 LUCKY DAY : NGÀY MAY MẮN
21:45:00 THE PACIFIER : VÚ EM BẤT ĐẮC DĨ
23:25:00 CAN YOU KEEP A SECRET? : GIỮ BÍ MẬT ĐƯỢC KHÔNG?