29 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 16/9/2020

01:25:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH
03:25:00 BEN IS BACK : BEN ĐÃ VỀ
05:15:00 DON’T BREATHE : SÁT NHÂN TRONG BÓNG TỐI
06:50:00 DRIVEN : CÚ LỪA
08:50:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
10:50:00 GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
12:40:00 MARY : LỜI NGUYỀN TRÊN BIỂN
14:10:00 JACK REACHER
16:25:00 ROGUE WARFARE : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE
18:10:00 ROGUE WARFARE: THE HUNT : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE 2: SĂN LÙNG
20:00:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
22:25:00 INTO THE ASHES : VÀO ĐỐNG TRO TÀN