nGày 18/11/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 16/9/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 16/9/2018
 • 01:40:00THE TERMINAL : SÂN GA
 • 03:55:00VIRAL : MẦM CHẾT
 • 05:25:00GHOST TEAM : BIỆT ĐỘI SĂN MA
 • 06:55:00REVOLT : SỰ TRỖI DẬY
 • 08:30:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
 • 10:50:00BOYKA: UNDISPUTED : BOYKA: QUYẾT ĐẤU
 • 12:25:00CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS : TRỜI NHIỀU MÂY VỚI CƠ HỘI CÓ THỊT VIÊN
 • 14:00:00TANGLED : CÔNG CHÚA TÓC MÂY
 • 15:45:00SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
 • 17:55:00SHOT CALLER : BĂNG ĐẢNG TRẠI GIAM
 • 20:00:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
 • 21:45:00NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
Lịch phát sóng Fox Movies 16/9/2018