26 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 16/8/2020

01:10:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
03:00:00 WILD ROSE : BÔNG HỒNG HOANG DẠI
04:45:00 IF I STAY : NẾU EM Ở LẠI
06:35:00 TOY STORY 2 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 2
08:15:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
10:00:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
11:40:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
13:40:00 THE AVENGERS : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG
16:05:00 ELYSIUM : KỶ NGUYÊN ELYSIUM
17:55:00 INFERNO : HỎA NGỤC
20:00:00 THE LION KING (2019) : VUA SƯ TỬ (2019)
22:05:00 CREED II : CREED 2