nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/6/2019
01:20:00BLADE II : THỢ SĂN MA CÀ RỒNG 2
03:20:00SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
05:25:00BEAST OF BURDEN : MỘT GIỜ NGHẸT THỞ
07:00:00THE SORCERER’S APPRENTICE : PHÙ THỦY TẬP SỰ
08:55:00WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
10:55:00TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT 2
12:30:00A GOOD DAY TO DIE HARD : NGÀY VUI CỦA KẺ CỨNG ĐẦU
14:15:00WAR OF THE WORLDS : ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI
16:15:00DADDY’S HOME : BỐ NGOAN, BỐ HƯ
17:55:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
20:00:00PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
21:50:00MAMA : MẸ MA
23:35:00MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
Lịch phát sóng Fox Movies 16/6/2019