nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/5/2019
00:15:00WONDER WHEEL : VÒNG QUAY CÁM DỖ
02:00:00MURDER ON THE ORIENT EXPRESS : ÁN MẠNG TRÊN CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG
03:55:00WAR OF THE WORLDS : ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI
05:55:00GREASE LIVE! : NHẠC KỊCH PHIM GREASE
08:10:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
09:55:00SHOT CALLER : BĂNG ĐẢNG TRẠI GIAM
12:00:00FAST & FURIOUS 6 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 6
14:15:00THE BOXTROLLS : HỘI QUÁI HỘP
15:55:00OBLIVION : BÍ MẬT TRÁI ĐẤT DIỆT VONG
18:05:00THE GAMBLER : GIÁO SƯ CỜ BẠC
20:00:00TULLY : CUỘC CHIẾN BỈM SỮA
21:40:00DIE HARD 2 : ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH 2
23:45:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
Lịch phát sóng Fox Movies 16/5/2019