nGày 20/01/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/5/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 16/5/2018
02:00THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
03:5520TH CENTURY WOMEN : PHỤ NỮ THẾ KỶ 20
05:55BATTLE OF THE YEAR : ĐẤU TRƯỜNG BREAKDANCE
07:50HERBIE: FULLY LOADED : HERBIE NỔI LOẠN
09:35GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
11:40PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE : CƯỚP BIỂN VÙNG CA-RI-BÊ: SALAZAR BÁO THÙ
13:55RAIDERS OF THE LOST ARK : INDIANA JONES VÀ CHIẾC RƯƠNG THÁNH TÍCH
15:55INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN TÀN KHỐC
18:00THE PRINCESS DIARIES 2: ROYAL ENGAGEMENT : NHẬT KÝ CÔNG CHÚA 2: ĐÁM CƯỚI HOÀNG GIA
20:00POWER RANGERS : NĂM ANH EM SIÊU NHÂN
22:10BAD MOMS : NHỮNG BÀ MẸ “NGOAN”
23:5520TH CENTURY WOMEN : PHỤ NỮ THẾ KỶ 20

 

Lịch phát sóng Fox Movies 16/5/2018