nGày 18/08/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/4/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/4/2019
01:45:00GEORGE OF THE JUNGLE : CHÚA TỂ RỪNG XANH
03:20:00COLLEGE ROAD TRIP : CHUYẾN ĐI TỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
04:50:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : NINJA RÙA: ĐẬP TAN BÓNG TỐI
06:45:00NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
09:00:00Free Solo : ALEX HONNOLD VÀ HÀNH TRÌNH ĐƠN ĐỘC CHINH PHỤC ĐỘ CAO
10:45:00S.M.A.R.T. CHASE : BIỆT ĐỘI TRUY LÙNG CỔ VẬT S.M.A.R.T
12:25:00BEIRUT : GIẢI CỨU CON TIN Ở BEIRUT
14:20:00JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA 3
16:00:00AVENGERS: AGE OF ULTRON : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: ĐẾ CHẾ ULTRON
18:25:00BOYKA: UNDISPUTED : BOYKA: QUYẾT ĐẤU
20:00:00FANTASTIC FOUR : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG
21:55:00I FEEL PRETTY : CHỊ THẤY CHỊ ĐẸP
23:50:00TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS
Lịch phát sóng Fox Movies 16/4/2019