nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/4/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 16/4/2018
02:20THE MONSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI QUÁI VẬT
03:45MORGAN
05:25EXTORTION : TỐNG TIỀN
07:20THE BFG : CHUYỆN CHƯA KỂ Ở XỬ SỞ KHỔNG LỒ
09:25CELL : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
11:10MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI II
13:20X-MEN: APOCALYPSE : DỊ NHÂN: CUỘC CHIẾN CHỐNG APOCALYPSE
15:50THEIR FINEST : ĐIỀU CAO QUÝ NHẤT
17:55SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
20:00MY COUSIN RACHEL : EM HỌ RACHEL
21:55SHUT IN : GIAM CẦM QUỶ DỮ
23:30THE LONE RANGER : CHÀNG KỴ BINH CÔ ĐỘC

 

Lịch phát sóng Fox Movies 16/4/2018