28 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 16/1/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 16/1/2021

01:45:00 ALADDIN
03:55:00 SKY HIGH : SKY HIGH: TRƯỜNG HỌC SIÊU NHÂN
05:40:00 CRYPTO : TIỀN ẢO
07:30:00 HOLES : CÁI HỐ
09:35:00 THE SUN IS ALSO A STAR : MẶT TRỜI CŨNG LÀ MỘT VÌ SAO
11:20:00 MISS BALA : QUÝ CÔ SÚNG ĐẠN
13:10:00 TRANSPORTER 2 : NGƯỜI VẬN CHUYỂN 2
14:45:00 THE GENTLEMEN : QUÝ ÔNG THẾ GIỚI NGẦM
16:35:00 ALIEN 3 : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH 3
18:35:00 HOLLOW POINT (2019) : ĐIỂM CHẾT
20:10:00 GRETEL & HANSEL : GRETEL & HANSEL: TRUYỆN CỔ KỲ DỊ
21:45:00 WAKE UP : THỨC TỈNH
23:25:00 THE GENTLEMEN : QUÝ ÔNG THẾ GIỚI NGẦM
Lịch phát sóng Fox Movies 16/1/2021