nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/1/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 16/1/2019
00:00:00SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
02:10:00EVEREST : ĐỈNH EVEREST
04:15:00THE MOUNTAIN BETWEEN US : NGỌN NÚI GIỮA HAI TA
06:10:00I AM ALI : HUYỀN THOẠI MUHAMMAD ALI
08:05:009/11 : SỰ KIỆN 11 THÁNG 9
09:40:00PITCH PERFECT 2 : SỰ NỔI LOẠN HOÀN HẢO 2
11:40:00THE TOURIST : DU KHÁCH BÍ ẨN
13:30:00RATATOUILLE : CHÚ CHUỘT ĐẦU BẾP
15:25:00RED SPARROW : ĐIỆP VỤ CHIM SẺ ĐỎ
17:50:00SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
20:00:00RIDE ALONG 2 : CỚM TẬP SỰ 2
21:45:00PREDATOR 2 : DÃ THÚ 2
23:40:00G.I. JOE: THE RISE OF COBRA : BIỆT ĐỘI G.I JOE: CUỘC CHIẾN MÃNG XÀ
Lịch phát sóng Fox Movies 16/1/2019