20 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 15/8/2020

00:00:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
02:05:00 VOX LUX : NGÀY CHÓI SÁNG
04:05:00 BOOKSMART : HAI NÀNG MỌT SÁCH
05:45:00 22 JUMP STREET : SỐ 22 PHỐ JUMP
07:40:00 THE KID WHO WOULD BE KING : CẬU BÉ VÀ SỨ MỆNH THIÊN TỬ
09:45:00 THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN : BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: HOÀNG TỬ CASPIAN
12:20:00 47 METERS DOWN: UNCAGED : HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG 2: THẢM SÁT
13:55:00 IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
16:05:00 TOLKIEN : NHÀ VĂN TOLKIEN
18:00:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
20:00:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
22:00:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
23:35:00 47 METERS DOWN: UNCAGED : HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG 2: THẢM SÁT