nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 15/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 15/6/2019
00:15:0024 HOURS TO LIVE : 24 GiỜ HỒI SINH
01:50:00ASHER : SÁT THỦ ASHER
03:40:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
05:40:00COCO
07:30:00MEN IN BLACK : ĐIỆP VỤ ÁO ĐEN
09:15:00DEADPOOL 2
11:20:00MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
13:40:00THE DARKEST MINDS : TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
15:30:00STAR TREK: INTO DARKNESS : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: CHÌM TRONG BÓNG TỐI
17:45:00THOR: RAGNAROK : THOR: TẬN THẾ RAGNAROK
20:00:00HOTEL ARTEMIS : KHÁCH SẠN TỘI PHẠM
21:40:00BEYOND SKYLINE : VÙNG TRỜI DIỆT VONG
23:30:00THE DARKEST MINDS : TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
Lịch phát sóng Fox Movies 15/6/2019