nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 15/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 15/5/2019
02:00:00OBLIVION : BÍ MẬT TRÁI ĐẤT DIỆT VONG
04:10:00DETROIT : BẠO LOẠN TẠI DETROIT
06:35:00CHAIN REACTION : PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN
08:30:00THE SPACE BETWEEN US : KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA
10:35:00BOYKA: UNDISPUTED : BOYKA: QUYẾT ĐẤU
12:10:00FAST AND FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 4
14:00:00DEATH WISH : THẦN CHẾT
15:55:00WAR OF THE WORLDS : ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI
17:55:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
20:00:00FAST & FURIOUS 6 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 6
22:15:00PITCH PERFECT 2 : SỰ NỔI LOẠN HOÀN HẢO 2
Lịch phát sóng Fox Movies 15/5/2019