17 January, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 15/1/2021

00:10:00 JOJO RABBIT : JOJO THỎ ĐẾ
02:05:00 THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
04:05:00 SEMPER FI : CUỘC GIẢI CỨU TÁO TỢN
05:50:00 THE SUN IS ALSO A STAR : MẶT TRỜI CŨNG LÀ MỘT VÌ SAO
07:35:00 THE GENTLEMEN : QUÝ ÔNG THẾ GIỚI NGẦM
09:25:00 ADOPT A HIGHWAY : ĐỨA TRẺ TRÊN XA LỘ
10:55:00 SKY HIGH : SKY HIGH: TRƯỜNG HỌC SIÊU NHÂN
12:40:00 SPLIT : TÁCH BIỆT
14:40:00 COLOR OUT OF SPACE : SẮC MÀU TỪ KHÔNG GIAN
16:35:00 MISS BALA : QUÝ CÔ SÚNG ĐẠN
18:25:00 ZOOLANDER 2 : TRAI ĐẸP LÊN SÀN 2
20:10:00 TRANSPORTER 2 : NGƯỜI VẬN CHUYỂN 2
21:45:00 GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
23:50:00 INHERITANCE : GIA TÀI TỘI LỖI