nGày 19/02/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 14/9/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 14/9/2019
00:30:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
02:30:00PEPPERMINT : THIÊN THẦN CÔNG LÝ
04:15:00BEAN : NGÀI BEAN
05:50:00RATATOUILLE : CHÚ CHUỘT ĐẦU BẾP
07:45:00UP : VÚT BAY
09:25:00STAR TREK: INTO DARKNESS : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: CHÌM TRONG BÓNG TỐI
11:40:00STAR TREK BEYOND : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: KHÔNG GIỚI HẠN
13:45:00THE HEAT : CUỘC CHIẾN NẢY LỬA
15:45:00SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ GÃ THỢ SĂN
17:55:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
20:00:00DUMPLIN’ : BÉ MẬP THI HOA HẬU
21:55:00LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
Lịch phát sóng Fox Movies 14/9/2019