nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 14/7/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 14/7/2019
01:45:00ENTANGLEMENT : BỐI RỐI
03:15:00THE X FILES: I WANT TO BELIEVE : HỒ SƠ TUYỆT MẬT: TÔI MUỐN TIN
05:05:00PEARL HARBOR : TRÂN CHÂU CẢNG
08:10:00WAR OF THE WORLDS : ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI
10:10:00SICARIO: DAY OF THE SOLDADO : SÁT THỦ 2: CHIẾN BINH MEXICO
12:15:00REAL STEEL : TAY ĐẤM THÉP
14:25:00MURDER ON THE ORIENT EXPRESS : ÁN MẠNG TRÊN CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG
16:25:00MINIONS
18:05:00THE PREDATOR (2018) : QUÁI THÚ VÔ HÌNH
20:00:00IRON MAN : NGƯỜI SẮT
22:10:00REPRISAL : TRẢ THÙ
23:50:00FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG 2: NGƯỜI BẠC TẤN CÔNG
Lịch phát sóng Fox Movies 14/7/2019