nGày 24/07/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 14/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 14/5/2019
02:00:00PITCH PERFECT 2 : SỰ NỔI LOẠN HOÀN HẢO 2
04:00:00FIRST LIGHT : TIA SÁNG ĐẦU TIÊN
05:35:00THE HUNTER’S PRAYER : LỜI CẦU NGUYỆN CỦA SÁT THỦ
07:10:00THE BOXTROLLS : HỘI QUÁI HỘP
08:50:00ALEXANDER AND THE TERRIBLE HORRIBLE NO GOOD VERY BAD DAY : ALEXANDER VÀ MỘT NGÀY TỒI TỆ, KINH KHỦNG,
10:20:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
12:25:00THE OLD MAN AND THE GUN : LÃO GIÀ VÀ KHẨU SÚNG
14:05:00THE SPACE BETWEEN US : KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA
16:10:00MONSTERS UNIVERSITY : LÒ ĐÀO TẠO QUÁI VẬT
18:00:00MURDER ON THE ORIENT EXPRESS : ÁN MẠNG TRÊN CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG
20:00:00FAST AND FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 4
21:50:00TULLY : CUỘC CHIẾN BỈM SỮA
23:30:0013 HOURS : 13 GIỜ: LÍNH NGẦM BENGHAZI
Lịch phát sóng Fox Movies 14/5/2019