12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 14/3/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 14/3/2021

01:30:00 CRUEL PETER : PETER ÁC ĐỘC
03:10:00 LOVE, ANTOSHA : THƯƠNG MẾN, ANTOSHA
04:50:00 ADRIFT : GIÀNH ANH TỪ BIỂN
06:35:00 HOW DO YOU KNOW : LÀM SAO EM BIẾT
08:40:00 MICKEY AND THE BEAR : MICKEY MẠNH MẼ
10:15:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY SÁT
11:50:00 THE WEDDING GUEST : BẮT CÓC CÔ DÂU
13:35:00 THE BIG TRIP : GẤU TRÚC VỀ NHÀ
15:05:00 DEATH OF ME : CÁI CHẾT CỦA TÔI
16:45:00 ROGUE WARFARE: THE HUNT : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE 2: SĂN LÙNG
18:35:00 BRIGHTBURN : ĐỨA CON CỦA BÓNG TỐI
20:10:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
21:45:00 THE GRUDGE : LỜI NGUYỀN
23:25:00 SURVIVE THE NIGHT : ĐÊM SINH TỬ
Lịch phát sóng Fox Movies 14/3/2021