nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 14/10/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 14/10/2018
 • 00:00:00ALL NIGHTER : TRẮNG ĐÊM
 • 01:30:00REVOLT : SỰ TRỖI DẬY
 • 03:00:00GHOST TEAM : BIỆT ĐỘI SĂN MA
 • 04:30:00BUSHWICK : CHIẾN TRƯỜNG BUSHWICK
 • 06:10:00CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC : TỰ THÚ CỦA MỘT TÍN ĐỒ MUA SẮM
 • 08:00:00WIND RIVER : VÙNG ĐẤT TỬ THẦN
 • 09:50:00ASSASSIN’S CREED : SÁT THỦ BÓNG ĐÊM
 • 11:50:00THE MOUNTAIN BETWEEN US : NGỌN NÚI GIỮA HAI TA
 • 13:45:00THE DAY AFTER TOMORROW : NGÀY KINH HOÀNG
 • 15:55:00TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÝ ỨC
 • 17:55:00LOGAN LUCKY : VỤ CƯỚP MAY RỦI
 • 20:00:00PREDATOR 2 : DÃ THÚ 2
 • 21:55:00ELYSIUM : KỶ NGUYÊN ELYSIUM
 • 23:50:00MEN IN BLACK : ĐIỆP VỤ ÁO ĐEN
Lịch phát sóng Fox Movies 14/10/2018