18 January, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 14/1/2021

00:20:00 POMS : ĐỘI CỔ VŨ HƯU TRÍ
01:55:00 FUN WITH DICK AND JANE : VỢ CHỒNG SIÊU QUẬY
03:30:00 DOMINO
05:00:00 THE TRANSPORTER : NGƯỜI VẬN CHUYỂN
06:35:00 THE GRUDGE : LỜI NGUYỀN
08:15:00 JOJO RABBIT : JOJO THỎ ĐẾ
10:10:00 CRYPTO : TIỀN ẢO
12:00:00 ALADDIN
14:10:00 GODZILLA : QUÁI VẬT GODZILLA
16:35:00 GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
18:40:00 ADOPT A HIGHWAY : ĐỨA TRẺ TRÊN XA LỘ
20:10:00 SPLIT : TÁCH BIỆT
22:10:00 ALIEN 3 : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH 3