nGày 28/02/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 13/9/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 13/9/2019
00:00:00LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
02:10:00THE VANISHING : NGƯỜI GIỮ NGỌN HẢI ĐĂNG
04:05:00MAZE RUNNER: THE DEATH CURE : GIẢI MÃ MÊ CUNG: LỐI THOÁT TỬ THẦN
06:35:00MONSTER TRUCKS : XE TẢI QUÁI VẬT
08:25:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
10:30:00PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
12:20:00BEL CANTO : GIỌNG HÁT ĐẸP
14:10:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : NINJA RÙA: ĐẬP TAN BÓNG TỐI
16:05:00PENGUINS OF MADAGASCAR : CHIM CÁNH CỤT VÙNG MADAGASCAR
17:45:00STAR TREK: INTO DARKNESS : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: CHÌM TRONG BÓNG TỐI
20:00:00STAR TREK BEYOND : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: KHÔNG GIỚI HẠN
22:05:00ROBIN HOOD (2010) : HUYỀN THOẠI ROBIN HOOD
Lịch phát sóng Fox Movies 13/9/2019