1:54 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 13/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 13/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:05 Ngày Thứ Bảy The Seventh Day
01:30 Thợ Săn Tiền Thưởng The Bounty Hunter
03:25 Rô Bốt Đại Chiến Transformers
05:50 Kẻ Cắp Giáng Sinh The Grinch
07:20 Vùng Đất Chết No Man’S Land
09:15 Mắt Đại Bàng Eagle Eye
11:15 Người Gác Cửa The Doorman
13:00 Ngày Thứ Bảy The Seventh Day
14:30 Cuộc Tấn Công Vô Định Attack Of The Unknown
16:15 Du Hành Giữa Các Vì Sao: Chìm Trong Bóng Tối Star Trek: Into Darkness
18:30 Hầm Mộ Ma Quái As Above, So Below
20:10 Thuyết Yêu Thương The Theory Of Everything
22:20 Gã Mập Fatman
Lịch phát sóng Fox Movies 13/7/2021