nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 13/2/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 13/2/2019
00:20:00GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ PHẦN 2
02:40:00REVENGER : KẺ BÁO THÙ
04:20:00BREATHE : TRONG TỪNG NHỊP THỞ
06:20:00SOLO: A STAR WARS STORY : SOLO: CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO NGOẠI TRUYỆN
08:40:00AN INCONVENIENT TRUTH : SỰ THẬT PHŨ PHÀNG
10:25:00MONSTERS, INC. : CÔNG TY QUÁI VẬT
12:05:00PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE : CƯỚP BIỂN VÙNG CA-RI-BÊ: SALAZAR BÁO THÙ
14:20:00DEATH WISH : THẦN CHẾT
16:15:00CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS : CƠN MƯA THỊT VIÊN
17:50:00JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KHỦNG LONG
20:00:00ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH 2: HUYỀN THOẠI TIẾP DIỄN
22:05:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng Fox Movies 13/2/2019