18 January, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 13/1/2021

02:10:00 GRINGO : NHỌ GẶP HÊN
04:05:00 INHERITANCE : GIA TÀI TỘI LỖI
06:00:00 AMERICAN HANGMAN : KẺ PHÁN QUYẾT
07:45:00 THE REST OF US : NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI
09:10:00 HEREDITARY : DI TRUYỀN
11:20:00 DOMINO
12:50:00 THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
14:50:00 SUPER SIZE ME 2: HOLY CHICKEN! : TÔI ƠI QUÁ CỠ RỒI 2: THỊT GÀ!
16:40:00 THE TRANSPORTER : NGƯỜI VẬN CHUYỂN
18:20:00 THE GENTLEMEN : QUÝ ÔNG THẾ GIỚI NGẦM
20:10:00 ALADDIN
22:25:00 JOJO RABBIT : JOJO THỎ ĐẾ