nGày 28/02/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 12/9/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 12/9/2019
00:20:00ANNA AND THE APOCALYPSE : ANNA VÀ NGÀY TẬN THẾ
01:55:00GHOST STORIES : CHUYỆN MA
03:40:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : NINJA RÙA: ĐẬP TAN BÓNG TỐI
05:35:00PENGUINS OF MADAGASCAR : CHIM CÁNH CỤT VÙNG MADAGASCAR
07:10:00TOMORROWLAND : THẾ GIỚI TƯƠNG LAI
09:25:00RALPH BREAKS THE INTERNET : RÁP-PHỜ ĐẬP PHÁ 2: PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI ẢO
11:20:00MAZE RUNNER: THE DEATH CURE : GIẢI MÃ MÊ CUNG: LỐI THOÁT TỬ THẦN
13:50:00PEPPERMINT : THIÊN THẦN CÔNG LÝ
15:35:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
17:35:00DEN OF THIEVES : NHỮNG KẺ BẤT BẠI
20:00:00BEL CANTO : GIỌNG HÁT ĐẸP
21:45:00SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ GÃ THỢ SĂN
Lịch phát sóng Fox Movies 12/9/2019