nGày 17/07/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 12/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 12/5/2019
02:00:00THE FAST AND THE FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
03:50:00GIRLS’ NIGHT OUT : TIỆC ĐỘC THÂN NHỚ ĐỜI
05:25:00EVERY DAY : MỖI NGÀY MỘT THÂN XÁC
07:05:00ALEXANDER AND THE TERRIBLE HORRIBLE NO GOOD VERY BAD DAY : ALEXANDER VÀ MỘT NGÀY TỒI TỆ, KINH KHỦNG,
08:30:00THE BOXTROLLS : HỘI QUÁI HỘP
10:10:00SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ GÃ THỢ SĂN
12:20:00TULLY : CUỘC CHIẾN BỈM SỮA
14:00:00MONSTERS UNIVERSITY : LÒ ĐÀO TẠO QUÁI VẬT
15:50:00OBLIVION : BÍ MẬT TRÁI ĐẤT DIỆT VONG
18:00:00WONDER : ĐIỀU KỲ DIỆU
20:00:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
21:45:00THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR : THỢ SĂN: CUỘC CHIẾN MÙA ĐÔNG
23:45:00DIE HARD : ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH
Lịch phát sóng Fox Movies 12/5/2019