nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 12/10/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 12/10/2018
 • 01:30:00BLADE : THỢ SĂN MA CÀ RỒNG
 • 03:30:00UNLOCKED : ĐIỆP VỤ PHẢN GIÁN
 • 05:10:00ALL NIGHTER : TRẮNG ĐÊM
 • 06:40:00GHOST TEAM : BIỆT ĐỘI SĂN MA
 • 08:10:00TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÝ ỨC
 • 10:10:00CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC : TỰ THÚ CỦA MỘT TÍN ĐỒ MUA SẮM
 • 12:00:00LOGAN LUCKY : VỤ CƯỚP MAY RỦI
 • 14:05:00HERBIE: FULLY LOADED : HERBIE NỔI LOẠN
 • 15:50:00ASSASSIN’S CREED : SÁT THỦ BÓNG ĐÊM
 • 17:50:00THE DAY AFTER TOMORROW : NGÀY KINH HOÀNG
 • 20:00:00MEN IN BLACK : ĐIỆP VỤ ÁO ĐEN
 • 21:45:00ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
 • 23:20:00LOGAN LUCKY : VỤ CƯỚP MAY RỦI
Lịch phát sóng Fox Movies 12/10/2018