1 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 11/8/2020

01:40:00 THE KID WHO WOULD BE KING : CẬU BÉ VÀ SỨ MỆNH THIÊN TỬ
03:45:00 IF I STAY : NẾU EM Ở LẠI
05:35:00 TOY STORY : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI
07:00:00 FATAL DECEIT : HANNAH MẤT TÍCH
08:30:00 DRAGGED ACROSS CONCRETE : CẢNH SÁT NHÚNG CHÀM
11:10:00 TOLKIEN : NHÀ VĂN TOLKIEN
13:05:00 47 METERS DOWN: UNCAGED : HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG 2: THẢM SÁT
14:40:00 PEPPERMINT : THIÊN THẦN CÔNG LÝ
16:25:00 ICE AGE: THE MELTDOWN : KỶ BĂNG HÀ 2: BĂNG TAN
18:00:00 ROBIN HOOD (2018) : ROBIN HOOD
20:00:00 UNDERWORLD: BLOOD WARS : THẾ GIỚI NGẦM: TRẬN CHIẾN ĐẪM MÁU
21:35:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
23:40:00 IRON MAN : NGƯỜI SẮT