12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 11/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 11/4/2021

01:30:00 ATTACK OF THE UNKNOWN : CUỘC TẤN CÔNG VÔ ĐỊNH
03:20:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
04:00:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
04:50:00 HUNTER’S MOON : KẺ SĂN MỒI KHÁT MÁU
06:20:00 BURN : ĐỐT
07:55:00 POMS : ĐỘI CỔ VŨ HƯU TRÍ
09:30:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
11:05:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
12:50:00 RESISTANCE : KHÁNG CHIẾN
14:55:00 RAIDERS OF THE LOST ARK : INDIANA JONES VÀ CHIẾC RƯƠNG THÁNH TÍCH
16:55:00 MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 2
18:30:00 BILL & TED FACE THE MUSIC : BILL VÀ TED GIẢI CỨU THẾ GIỚI
20:10:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
22:10:00 TRAUMA CENTER : TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG
23:55:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
Lịch phát sóng Fox Movies 11/4/2021