nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 11/2/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 11/2/2019
00:25:00STAR TREK: INTO DARKNESS : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: CHÌM TRONG BÓNG TỐI
02:40:00WILSON : WILSON LẬP DỊ
04:15:00THE CHANGEOVER : THOÁT XÁC
05:55:00SINGULARITY : DỊ ĐIỂM CÔNG NGHỆ
07:35:00THE BOXTROLLS : HỘI QUÁI HỘP
09:20:00MONSTERS UNIVERSITY : LÒ ĐÀO TẠO QUÁI VẬT
11:10:00JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KHỦNG LONG
13:20:00MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: QUỐC GIA BÍ ẨN
15:35:00SOLO: A STAR WARS STORY : SOLO: CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO NGOẠI TRUYỆN
17:55:00GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
20:00:00LITERALLY, RIGHT BEFORE AARON : ĐÁM CƯỚI BẠN GÁI CŨ
21:50:00CHAIN REACTION : PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN
23:40:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng Fox Movies 11/2/2019