nGày 28/02/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 11/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 11/10/2019
01:50:00THE SPACE BETWEEN US : KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA
03:55:00RED SPARROW : ĐIỆP VỤ CHIM SẺ ĐỎ
06:15:00CREED II : CREED 2
08:30:00PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
10:20:00COLD SKIN : THỦY QUÁI
12:10:00SUMMER ’03 : MÙA HÈ 2003
13:50:00THE ROCK : NHÀ TÙ ĐÁ
16:10:00OBLIVION : BÍ MẬT TRÁI ĐẤT DIỆT VONG
18:20:00BRAVE : CÔNG CHÚA TÓC XÙ
20:00:00BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
22:15:00BLADE II : THỢ SĂN MA CÀ RỒNG 2
Lịch phát sóng Fox Movies 11/10/2019