nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 11/10/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 11/10/2018
 • 00:05:00VOICE FROM THE STONE : TIẾNG VỌNG TỪ TƯỜNG ĐÁ
 • 01:40:00PATTI CAKE$ : CA SĨ NHẠC RAP PATTI CAKE$
 • 03:35:00HELL OR HIGH WATER : KHÔNG LÙI BƯỚC
 • 05:20:00THE CIRCLE : VÒNG XOAY ẢO
 • 07:15:00UNLOCKED : ĐIỆP VỤ PHẢN GIÁN
 • 08:55:00TAKERS : NHỮNG KẺ CHIẾM ĐOẠT
 • 10:45:00ONCE UPON A TIME IN VENICE : BỐ GIÀ XỨ VENICE
 • 12:25:00ROGUE ONE: A STAR WARS STORY : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: NGOẠI TRUYỆN
 • 14:45:00THE HUNDRED-FOOT JOURNEY : HÀNH TRÌNH TRĂM BƯỚC
 • 16:50:00WISH UPON : CHIẾC HỘP MA QUÁI
 • 18:25:00REVOLT : SỰ TRỖI DẬY
 • 20:00:00LOGAN LUCKY : VỤ CƯỚP MAY RỦI
 • 22:05:00PREDATOR : DÃ THÚ
 • 23:55:00THE CRUCIFIXION : NGHI LỄ ĐÓNG ĐINH
Lịch phát sóng Fox Movies 11/10/2018