27 February, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 11/1/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 11/1/2021

00:15:00 ALIEN : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH
02:15:00 DOMINO
03:45:00 READY OR NOT : TRÒ CHƠI ĐÊM TÂN HÔN
05:25:00 AMERICAN WOMAN : NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI
07:25:00 THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON : VỤ SÁT HẠI NICOLE BROWN SIMPSON
08:50:00 GODZILLA : QUÁI VẬT GODZILLA
11:15:00 GRINGO : NHỌ GẶP HÊN
13:10:00 CORPORATE ANIMALS : CÔNG TY THÚ VẬT
14:35:00 GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
16:40:00 INHERITANCE : GIA TÀI TỘI LỖI
18:35:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
20:10:00 AMERICAN HANGMAN : KẺ PHÁN QUYẾT
21:55:00 THE TRANSPORTER : NGƯỜI VẬN CHUYỂN
23:35:00 I AM NUMBER FOUR : TÔI LÀ SỐ BỐN
Lịch phát sóng Fox Movies 11/1/2021