nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 10/9/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 10/9/2019
01:25:00DEN OF THIEVES : NHỮNG KẺ BẤT BẠI
03:50:00SPLIT : TÁCH BIỆT
05:50:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP LĂNG MỘ: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
07:55:00THE GREATEST SHOWMAN : BẬC THẦY CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ
09:45:00DEAD IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK : MỘT TUẦN ĐỂ CHẾT
11:20:00THE VANISHING : NGƯỜI GIỮ NGỌN HẢI ĐĂNG
13:10:00RALPH BREAKS THE INTERNET : RÁP-PHỜ ĐẬP PHÁ 2: PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI ẢO
15:10:00AVENGERS: INFINITY WAR : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: CUỘC CHIẾN VÔ CỰC
17:45:00TOMORROWLAND : THẾ GIỚI TƯƠNG LAI
20:00:00THE HEAT : CUỘC CHIẾN NẢY LỬA
22:00:009/11 : SỰ KIỆN 11 THÁNG 9
23:35:00TRAINWRECK : CÔ NÀNG THẢM HOẠ
Lịch phát sóng Fox Movies 10/9/2019