27 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 10/8/2020

01:25:00 SCARY MOVIE 4 : PHIM KINH DỊ 4
02:55:00 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY : BÍ MẬT CỦA WALTER MITTY
04:55:00 IRON MAN : NGƯỜI SẮT
07:05:00 ELYSIUM : KỶ NGUYÊN ELYSIUM
09:00:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
11:05:00 THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE : BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: SƯ TỬ, PHÙ THỦ
13:30:00 FROZEN II : NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 2
15:20:00 I AM NUMBER FOUR : TÔI LÀ SỐ BỐN
17:15:00 THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN VỚI RỒNG LỬA
20:00:00 TOLKIEN : NHÀ VĂN TOLKIEN
21:55:00 MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 2
23:30:00 CAPTAIN MARVEL : ĐẠI ÚY MARVEL