17 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 10/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 10/4/2021

01:35:00 SWORD OF TRUST : THANH KIẾM CỦA NIỀM TIN
03:05:00 CORPORATE ANIMALS : CÔNG TY THÚ VẬT
04:30:00 CLARA’S GHOST : HỒN MA CỦA CLARA
06:10:00 FEEDBACK : ĐÊM PHÁT THANH ÁC MỘNG
07:50:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
08:30:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
09:20:00 ADVENTURES OF DALLY & SPANKY : CUỘC PHIÊU LƯU CỦA DALLY VÀ SPANKY
11:00:00 I SEE YOU : BÍ ẨN GIA ĐÌNH HARPER
12:45:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
14:45:00 THE SILENCING : SỰ TĨNH LẶNG CHẾT CHÓC
16:25:00 ATTACK OF THE UNKNOWN : CUỘC TẤN CÔNG VÔ ĐỊNH
18:15:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ÁC MỘNG
20:10:00 RESISTANCE : KHÁNG CHIẾN
22:15:00 BURN : ĐỐT
23:50:00 THE SILENCING : SỰ TĨNH LẶNG CHẾT CHÓC
Lịch phát sóng Fox Movies 10/4/2021