5 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 10/2/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 10/2/2021

01:40:00 COUNTDOWN (2019) : ỨNG DỤNG TỬ THẦN
03:15:00 THE HUMMINGBIRD PROJECT : DỰ ÁN CHIM RUỒI
05:10:00 THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN
07:40:00 A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD : MỘT NGÀY ĐẸP ĐẼ TRONG KHU PHỐ
09:30:00 GET OUT : TRỐN THOÁT
11:20:00 A RAINY DAY IN NEW YORK : CHUYỆN NGÀY MƯA Ở NEW YORK
13:00:00 CAN YOU KEEP A SECRET? : GIỮ BÍ MẬT ĐƯỢC KHÔNG?
14:40:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
16:35:00 CAPTIVE STATE : ĐẾ CHẾ MỚI
18:30:00 THE WRETCHED : MẸ QUỶ
20:10:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
22:15:00 HOT TUB TIME MACHINE 2 : BỒN TẮM THỜI GIAN 2
23:50:00 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL : INDIANA JONES VÀ VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI
Lịch phát sóng Fox Movies 10/2/2021