31 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 10/10/2020

02:15:00 JUVENILES : VỊ THÀNH NIÊN
03:45:00 WAKE UP : THỨC TỈNH
05:20:00 MARY : LỜI NGUYỀN TRÊN BIỂN
06:50:00 THE VOW : YÊU LẠI TỪ ĐẦU
08:40:00 ICE AGE: THE MELTDOWN : KỶ BĂNG HÀ 2: BĂNG TAN
10:15:00 JOHN CARTER
12:30:00 TRANSPORTER 2 : NGƯỜI VẬN CHUYỂN 2
14:05:00 TERMINATOR: DARK FATE : KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI
16:15:00 RACE TO WITCH MOUNTAIN : CUỘC ĐUA ĐẾN NÚI PHÙ THỦY
18:00:00 DOCTOR STRANGE : PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG
20:00:00 A RAINY DAY IN NEW YORK : CHUYỆN NGÀY MƯA Ở NEW YORK
21:40:00 CAPTAIN MARVEL : ĐẠI ÚY MARVEL
23:50:00 TERMINATOR: DARK FATE : KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI