2:34 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 1/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 1/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
02:20 Tu Chính Án Thứ Hai The 2Nd
04:00 Ava Ava
05:45 Những Người Ở Lại The Rest Of Us
07:10 Khét Tiếng Infamous
08:55 Rô Bốt Đại Chiến Transformers
11:20 Xác Ướp (2017) The Mummy (2017)
13:10 Khách Sạn Huyền Bí 2 Hotel Transylvania 2
14:45 Sự Nổi Loạn Hoàn Hảo 3 Pitch Perfect 3
16:25 Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 4 Fast And Furious
18:15 Tuyên Ngôn Độc Thân How To Be Single
20:10 Bẫy Thực Tại Kinh Hoàng Antebellum
22:00 Những Kẻ Phản Diện Villains
23:30 Ava Ava
Lịch phát sóng Fox Movies 1/7/2021