31 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 1/7/2020

01:55:00 COLOR OUT OF SPACE : SẮC MÀU TỪ KHÔNG GIAN
03:50:00 HOTEL ARTEMIS : KHÁCH SẠN TỘI PHẠM
05:30:00 RIOT GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI NỔI LOẠN
06:55:00 DEAD IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK : MỘT TUẦN ĐỂ CHẾT
08:30:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
10:30:00 ALIEN (DIRECTOR’S CUT) : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH
12:30:00 ALIEN 3 : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH 3
14:30:00 A-X-L : A-X-L CHÚ CHÓ ROBOT
16:15:00 THE PACIFIER : VÚ EM BẤT ĐẮC DĨ
17:55:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
20:00:00 THE LONE RANGER : CHÀNG KỴ BINH CÔ ĐỘC
22:35:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH