13 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 1/5/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 1/5/2021

01:40:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
03:15:00 JACOB’S LADDER : NỖI ÁM ẢNH CỦA JACOB
04:50:00 THE HUMMINGBIRD PROJECT : DỰ ÁN CHIM RUỒI
06:45:00 ESCAPE FROM PRETORIA : PRETORIA: PHI VỤ ĐÀO TẨU
08:35:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
09:15:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
10:05:00 HOW DO YOU KNOW : LÀM SAO EM BIẾT
12:10:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
14:10:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH
16:10:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
18:05:00 ROBOCOP (2014) : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
20:10:00 MILITARY WIVES : DÀN HỢP XƯỚNG NHỮNG BÀ VỢ QUÂN NHÂN
22:10:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
Lịch phát sóng Fox Movies 1/5/2021