nGày 06/12/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 1/12/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 1/12/2019
01:20:00CAPTAIN MARVEL : ĐẠI ÚY MARVEL
03:30:00JUVENILES : VỊ THÀNH NIÊN
05:05:00HOW TO GET GIRLS : BÍ KÍP TÁN GÁI
06:35:00BEAN : NGÀI BEAN
08:10:00WHEN IN ROME : NHỮNG NGÀY Ở ROME
09:45:00MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: QUỐC GIA BÍ ẨN
12:00:00NEED FOR SPEED : ĐAM MÊ TỐC ĐỘ
14:15:00THE PACIFIER : VÚ EM BẤT ĐẮC DĨ
15:55:00RALPH BREAKS THE INTERNET : RÁP-PHỜ ĐẬP PHÁ 2: PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI ẢO
17:55:00THE KID WHO WOULD BE KING : CẬU BÉ VÀ SỨ MỆNH THIÊN TỬ
20:00:00FAST & FURIOUS 7 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 7
22:20:00TOMORROWLAND : THẾ GIỚI TƯƠNG LAI
Lịch phát sóng Fox Movies 1/12/2019