nGày 11/11/2019

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 17/12/2018

00:45:00Once Upon A Time 01:40:00Empire 02:35:00A Discovery of Witches 03:30:00Kevin Can Wait 03:55:00Kevin Can Wait 04:25:00Kevin Can Wait 04:50:00Kevin Can Wait 05:20:00Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00Kevin Can Wait 07:35:00Kevin Can Wait 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Once Upon A Time 09:45:00Once Upon A Time 10:40:00MasterChef US 11:35:00Royal Pains 12:30:00Single Parents 13:00:00Empire 13:55:00A Discovery of Witches 14:50:00Speechless 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Miss Supranational 2018 …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 16/12/2018

00:45:00Speechless 01:10:00Single Parents 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Grey’s Anatomy 03:30:00Grey’s Anatomy 04:25:00Grey’s Anatomy 05:20:00Grey’s Anatomy 06:15:00MasterChef US 07:10:00MasterChef Junior US 08:00:00A Million Little Things 08:50:00A Million Little Things 09:45:00A Discovery of Witches 10:40:00Speechless 11:05:00Speechless 11:35:00Single Parents 12:00:00Single Parents 12:30:00Crazy Ex-Girlfriend 13:25:00The Good Doctor 14:20:00The Good Doctor 15:15:00The Voice 17:05:00The Voice 18:00:00MasterChef US 19:00:00Miss Supranational 2018 21:00:00MasterChef Junior US 22:00:00America’s Next Top Model …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 15/12/2018

00:45:00A Discovery of Witches 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00The Good Doctor 06:15:00The Good Doctor 07:10:00Once Upon A Time 08:00:00Once Upon A Time 08:50:00Speechless 09:15:00Single Parents 09:45:00The ARIA Awards 2018 11:35:00The Voice 13:25:00The Voice 14:20:00A Discovery of Witches 15:15:00A Million Little Things 16:10:00A Million Little Things 17:05:00Speechless 17:30:00Speechless 18:00:00Single Parents 18:30:00Single Parents 19:00:00The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 14/12/2018

00:45:00The Good Doctor 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00The Good Doctor 06:15:00Kevin Can Wait 06:40:00Kevin Can Wait 07:10:00Kevin Can Wait 07:35:00Kevin Can Wait 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00A Million Little Things 09:45:00A Million Little Things 10:40:00MasterChef US 11:35:00Royal Pains 12:30:00New Amsterdam 13:25:00New Amsterdam 14:20:00Once Upon A Time 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00Kevin Can Wait 17:30:00Kevin …

Read More »