nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 9/1/2019

00:45:00New Amsterdam 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00LA to Vegas 03:00:00LA to Vegas 03:30:00Notorious 04:25:00MasterChef Junior US 05:20:00The Good Doctor 06:15:00Speechless 06:40:00Speechless 07:10:00LA to Vegas 07:35:00LA to Vegas 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Notorious 09:45:00MasterChef Junior US 10:40:00A Discovery of Witches 11:35:00A Discovery of Witches 12:30:00A Million Little Things 13:25:00A Million Little Things 14:20:00Single Parents 14:45:00Single Parents 15:15:00MasterChef Junior US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 8/1/2019

00:15:00Single Parents 00:45:00Speechless 01:10:00Speechless 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00LA to Vegas 03:00:00LA to Vegas 03:30:00Notorious 04:25:00MasterChef Junior US 05:20:00A Million Little Things 06:15:00A Million Little Things 07:10:00LA to Vegas 07:35:00LA to Vegas 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Notorious 09:45:00MasterChef Junior US 10:40:00The Good Doctor 11:35:00The Good Doctor 12:30:00Crazy Ex-Girlfriend 13:25:00Crazy Ex-Girlfriend 14:20:00New Amsterdam 15:15:00MasterChef Junior US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to Vegas 18:00:00Notorious …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 7/1/2019

00:45:00Once Upon A Time 01:40:00The Good Fight 02:35:00The Good Fight 03:30:00The Good Fight 04:25:00New Amsterdam 05:20:00Crazy Ex-Girlfriend 06:15:00Crazy Ex-Girlfriend 07:10:00LA to Vegas 07:35:00LA to Vegas 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Notorious 09:45:00MasterChef Junior US 10:40:00Once Upon A Time 11:35:00Once Upon A Time 12:30:00Single Parents 13:00:00A Discovery of Witches 13:55:00A Discovery of Witches 14:50:00Speechless 15:15:00MasterChef Junior US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 6/1/2019

00:45:00Single Parents 01:10:00Speechless 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Grey’s Anatomy 03:30:00Grey’s Anatomy 04:25:00Grey’s Anatomy 05:20:00Grey’s Anatomy 06:15:00New Amsterdam 07:10:00New Amsterdam 08:00:00A Million Little Things 08:50:00A Million Little Things 09:45:00A Discovery of Witches 10:40:00Speechless 11:05:00Speechless 11:35:00Single Parents 12:00:00Single Parents 12:30:00Crazy Ex-Girlfriend 13:25:00The Good Doctor 14:20:00The Good Doctor 15:15:00The Voice 17:05:00The Voice 18:00:00MasterChef US 19:00:00MasterChef Junior US 20:00:00America’s Next Top Model 21:00:00America’s Next Top Model …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 5/1/2019

00:45:00A Discovery of Witches 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00LA to Vegas 03:00:00LA to Vegas 03:30:00Notorious 04:25:00MasterChef Junior US 05:20:00The Good Doctor 06:15:00The Good Doctor 07:10:00Once Upon A Time 08:00:00Once Upon A Time 08:50:00Speechless 09:15:00Single Parents 09:45:00New Amsterdam 10:40:00New Amsterdam 11:35:00The Voice 13:25:00The Voice 14:20:00A Discovery of Witches 15:15:00A Million Little Things 16:10:00A Million Little Things 17:05:00Speechless 17:30:00Speechless 18:00:00Single Parents 18:30:00Single Parents 19:00:00The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 4/1/2019

00:45:00The Good Doctor 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00LA to Vegas 03:00:00LA to Vegas 03:30:00Notorious 04:25:00MasterChef US 05:20:00Grey’s Anatomy 06:15:00Grey’s Anatomy 07:10:00LA to Vegas 07:35:00LA to Vegas 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Notorious 09:45:00MasterChef US 10:40:00MasterChef US 11:35:00A Million Little Things 12:30:00New Amsterdam 13:25:00New Amsterdam 14:20:00Once Upon A Time 15:15:00MasterChef Junior US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to Vegas 18:00:00Notorious 19:00:00MasterChef Junior US 20:00:00The Good …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 2/1/2019

00:45:00New Amsterdam 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00LA to Vegas 03:00:00LA to Vegas 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00The Good Doctor 06:15:00Speechless 06:40:00Speechless 07:10:00LA to Vegas 07:35:00LA to Vegas 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00Notorious 09:45:00MasterChef US 10:40:00MasterChef US 11:35:00A Discovery of Witches 12:30:00A Million Little Things 13:25:00A Million Little Things 14:20:00Single Parents 14:45:00Single Parents 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to Vegas 18:00:00Notorious 19:00:00The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 1/1/2019

00:15:00Single Parents 00:45:00Speechless 01:10:00Speechless 01:40:00Grey’s Anatomy 02:35:00Kevin Can Wait 03:00:00LA to Vegas 03:30:00Royal Pains 04:25:00MasterChef US 05:20:00A Million Little Things 06:15:00A Million Little Things 07:10:00LA to Vegas 07:35:00LA to Vegas 08:00:00Grey’s Anatomy 08:50:00The Good Doctor 09:45:00The Good Doctor 10:40:00MasterChef US 11:35:00Royal Pains 12:30:00Crazy Ex-Girlfriend 13:25:00Crazy Ex-Girlfriend 14:20:00New Amsterdam 15:15:00MasterChef US 16:10:00Grey’s Anatomy 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to Vegas 18:00:00Royal Pains …

Read More »